'Het lukt mij na het ongeluk niet meer om een maaltijd voor mijn gezin te maken. Ik heb geen overzicht meer en ik word er moe van.'

'Mijn vrienden begrijpen niet waarom ik niet tegen de drukte kan tijdens een feestje. Ik ga vaak  eerder naar huis toe.'

'Na de val op mijn hoofd, vergeet ik altijd wel iets als ik aan het werk ben.'

'Door het CVA vergeet ik mijn linkerarm in te zetten bij mijn dagelijkse activiteiten.'

'Het lukt mijn echtgenoot niet meer om de koffie te zetten, hij weet de volgorde niet meer en kan voorwerpen niet vinden.'

Cognitieve revalidatie

De cognitieve revalidatie behandeling wordt gegeven door Ergotherapeut Marjanne Stoter, gekwalificeerd cognitief revalidatie therapeut (CPCRT).
Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van (jong)volwassenen en ouderen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. Bijvoorbeeld als gevolg van een CVA, ongeval of hersentumor.

 

Cognitieve revalidatie therapie en ergotherapie
Door bijvoorbeeld een CVA of een hersentrauma kan het uitvoeren van dagelijks handelen beperkt worden.
Dit kan door motorische problemen, bijvoorbeeld doordat u uw arm minder goed kan gebruiken.
Maar ook cognitieve problemen kunnen het uitvoeren van activiteiten moeilijk maken.
Bijvoorbeeld door overprikkeling, aandachtsproblemen, moeite met overzicht houden, minder goed kunnen onthouden en vermoeidheid.

Cognitieve revalidatie richt zich op het herwinnen van cognitieve vaardigheden, die beperkt, veranderd of verdwenen zijn.


Doel
Doel van de therapie is om alledaagse handelingen weer zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

 

Behandeling

Waarschijnlijk heeft u een periode in het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum doorgebracht.
Ook kan het zijn dat opname in het ziekenhuis niet nodig is geweest.
Thuis worden de gevolgen van het hersenletsel merkbaar in uw dagelijks leven.


Werkwijze

 • Na de verwijzing van huisarts of specialist maak ik telefonisch een afspraak met u.
 • We starten met het  bespreken van uw dagelijks leven voor en na het hersenletsel.
  We bespreken welke doelen u wilt bereiken.
 • Ik breng in kaart wat de gevolgen van hersenletsel op uw dagelijks handelen is.
  Afhankelijk van uw hulpvraag neem ik testen en vragenlijsten af.
  En/of observeer ik uw manier van handelen in verschillende activiteiten.
 • Daarna maken we een plan van aanpak om uw doelen te bereiken.
 • Tijdens de vervolgafspraken werken we aan het behalen van uw doelen.
 • We evalueren de vorderingen en resultaten regelmatig.
  We stellen doelen en werkwijze bij als dat gewenst is.
 • De bevindingen en resultaten worden aan uw huisarts en/of behandelend specialist gerapporteerd.
  Deze rapportage bespreek ik uiteraard met u.

 

Inhoud behandeling

De behandeling richt zich op uw specifieke situatie en is maatwerk. De therapie kan bestaan uit:

 • Het geven van voorlichting
 • Het opnieuw leren van vaardigheden
 • Het leren om strategieën toe te passen,
 • Het leren gebruik maken van externe hulpmiddelen.


Cognitieve training

 • Uitleg over de cognitie en niet aangeboren hersenletsel. En wat dit betekent voor uw specifieke situatie in uw dagelijks handelen.
 • Grip krijgen op planning: leren plannen en uitvoeren van activiteiten.
 • Leren omgaan met tijdsdruk en vertraagde informatieverwerking.
 • Leren omgaan met geheugenproblemen.
 • Leren omgaan met overprikkeling van bijvoorbeeld geluid en visuele prikkels.
 • Leren omgaan met vermoeidheid na hersenletsel.

 

Betekenisvolle activiteiten

 • Het trainen van betekenisvolle activiteiten.
 • Behouden en uitbreiden van uw belastbaarheid in het dagelijks handelen.
 • Vinden van een optimale dagindeling.
 • Het trainen van de handfunctie.
 • Adviseren hulpmiddelen en voorzieningen.

 

Omgeving

Ook voor mantelzorgers, familie en vrienden is de situatie veranderd en dat vraagt aanpassingen en zoeken naar een nieuw evenwicht. Het is daarom vaak gewenst dat ook zij (deels) bij de behandeling betrokken zijn. Uiteraard altijd in overleg met u als cliënt.