Elk persoon is uniek met zijn eigen dagelijkse activiteiten, woonomgeving, mogelijkheden, beperkingen en wensen.

Ergotherapiepraktijk M.Stoter

ALGEMEEN

Ergotherapiepraktijk M.Stoter is een eerstelijns ergotherapiepraktijk en biedt ergotherapie en cognitieve revalidatie behandeling aan voor (jong)volwassenen en ouderen.

Ergotherapiepraktijk M.Stoter maakt het mogelijk, in samenwerking met u, om uw dagelijkse activiteiten zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren thuis, op het werk, bij studie en vrije tijd.

Ook wanneer u iemand verzorgt als mantelzorger, kunt u ergotherapiepraktijk M.Stoter om advies vragen.

De praktijk levert zorg op maat (advies, coaching, training)

WERKGEBIED

Zuid Groningen en Noord Drenthe.
Behandeling vindt plaats daar waar u het nodig heeft. Meestal is dit thuis. Uit onderzoek is gebleken dat behandelen daar het meeste effect heeft.

EXPERTISE

Ergotherapiepraktijk M.Stoter heeft ervaring opgebouwd in eerstelijnsbehandeling thuis, (ouderen)revalidatiesetting, verblijfsinstellingen en het speciaal onderwijs en het werken met cliënten met zeer uiteenlopende ziektebeelden.

Marjanne Stoter is gespecialiseerd in Cognitieve Revalidatie bij niet aangeboren hersenletsel o.a. CVA, hersentrauma en lichte dementie. Zij is gecertificeerd CPCRT (Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy).

Ook is zij EDOMAH geschoold; ergotherapie bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis. Het EDOMAH programma is ook bij uitstek geschikt voor de patiënten die thuis wonen en waarbij de mantelzorger overvraagt wordt, of overvraagt dreigt te worden. Ook kunnen onderdelen van dit programma toegepast worden bij andere doelgroepen.

KWALITEIT

Ergotherapeut Marjanne Stoter is aangesloten bij het SCR (Society for Cognitive Rehabilitation).

De SCR wil kwaliteit bewaken en kent het internationaal erkend certifcaat “Certification in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT) toe aan therapeuten die in de praktijk hebben aangetoond over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om cognitieve revalidatie therapie aan te bieden aan cliënten met hersenletsel. Elke 5 jaar wordt dit opnieuw getoetst.

Marjanne Stoter is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en staat ingeschreven in het Paramedisch kwaliteitsregister.

SAMENWERKING

Ergotherapiepraktijk M.Stoter werkt samen met Lies Bouwmeester Praktijk voor ergotherapie voor behandeling van cliënten met niet aangeboren-hersenletsel. Wij delen onze expertise en vervangen elkaar tijdens vakanties.

De praktijk is aangesloten bij Multidisciplinair CVA netwerk Groningen e.o

Wanneer dat nodig is, werkt de ergotherapeut, altijd in overleg met u, samen met andere zorgverleners zoals de huisarts of medisch specialist, fysiotherapeut, logopedist of diëtist. Ook kan de (wijk)verpleegkundige of bijvoorbeeld de gemeente (wmo) worden betrokken bij de hulpvraag.