Verwijzing en vergoeding

Verwijzing

De noodzaak van ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door uzelf, uw naast betrokkene of professionele hulpverlener. Wanneer u een beroep wilt doen op de ergotherapie neem dan contact op met uw huisarts of specialist, meestal de revalidatiearts of neuroloog. Zij sturen de verwijzing in overleg met u naar mijn praktijk. Afhankelijk van uw verzekering bestaat er de mogelijkheid instructie en begeleiding voor de naastbetrokkenen (mantelzorg) van de cliƫnt aan te vragen. Hiervoor is een aparte verwijzing nodig.

Download de verwijsbrief

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer uren met een aanvullend pakket. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Met de meeste ziektekostenverzekeringen heeft Ergotherapiepraktijk M.Stoter een overeenkomst, in dat geval wordt de behandeling volledig vergoed en rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

! Ergotherapie valt onder het verplicht eigen risico. Voor iedere verzekerde geldt dat er eerst aanspraak wordt gemaakt op het verplicht eigen risico.

Bij niet gecontracteerde zorgverzekeraars ontvangt u de factuur en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan. U kunt de factuur indienen bij uw verzekeraar en krijgt een gedeelte vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.